Пропускна система -контрол на достъпа Системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време
  Паркинг системи  
Системи за контрол и управление на технологичния процес Система за регистрация на посетители
  Системи за отдалечено наблюдение и управление на технологични процеси  
Система за преброяване на движещи се обекти Система за предплатени услуги  o